Hitachi

Hitachi narzędzia > Osprzęt i akcesoria > Wiertła do drewna > Wiertła piórowe > 781701-781784

WIERTŁO PIÓROWE

781701-781784

Ø (mm) Numer artykułu Długość (mm) Chwyt Zawartość op.
781701 150 6-kąt 
781731 400 6-kąt 
781702 150 6-kąt 
781732 400 6-kąt 
10 781703 150 6-kąt 
10 781733 400 6-kąt 
12 781704 150 6-kąt 
12 781734 400 6-kąt 
13 781705 150 6-kąt 
13 781735 400 6-kąt 
14 781706 150 6-kąt 
14 781736 400 6-kąt 
15 781707 150 6-kąt 
15 781737 400 6-kąt 
16 781708 150 6-kąt 
16 781738 400 6-kąt 
17 781709 150 6-kąt 
17 781739 400 6-kąt 
18 781710 150 6-kąt 
18 781740 400 6-kąt 
19 781711 150 6-kąt 
19 781741 400 6-kąt 
20 781712 150 6-kąt 
20 781742 400 6-kąt 
22 781713 150 6-kąt 
22 781743 400 6-kąt 
24 781714 150 6-kąt 
24 781744 400 6-kąt 
25 781715 150 6-kąt 
25 781745 400 6-kąt 
26 781716 150 6-kąt 
26 781746 400 6-kąt 
28 781717 150 6-kąt 
28 781747 400 6-kąt 
30 781718 150 6-kąt 
30 781748 400 6-kąt 
32 781719 150 6-kąt 
32 781749 400 6-kąt 
34 781720 150 6-kąt 
34 781750 400 6-kąt 
35 781721 150 6-kąt 
35 781751 400 6-kąt 
36 781722 150 6-kąt 
36 781752 400 6-kąt 
38 781723 150 6-kąt 
38 781753 400 6-kąt 
40 781724 150 6-kąt 
40 781754 400 6-kąt 
781761 150 6-kąt 10 
781762 150 6-kąt 10 
10 781763 150 6-kąt 10 
12 781764 150 6-kąt 10 
13 781765 150 6-kąt 10 
14 781766 150 6-kąt 10 
16 781768 150 6-kąt 10 
17 781769 150 6-kąt 10 
18 781770 150 6-kąt 10 
19 781771 150 6-kąt 10 
20 781772 150 6-kąt 10 
22 781773 150 6-kąt 10 
24 781774 150 6-kąt 10 
25 781775 150 6-kąt 10 
26 781776 150 6-kąt 10 
28 781777 150 6-kąt 10 
30 781778 150 6-kąt 10 
32 781779 150 6-kąt 10 
34 781780 150 6-kąt 10 
35 781781 150 6-kąt 10 
36 781782 150 6-kąt 10 
38 781783 150 6-kąt 10 
40 781784 150 6-kąt 10 
781701-781784