Hitachi

Hitachi narzędzia > Warunki gwarancji elektronarzędzi
Warunki gwarancji elektronarzędzi Hitachi
1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres :
12 miesięcy – zakup na fakturę (maszyny użytkowane w rzemiośle oraz przemyśle)
24 miesiące  - zakup na paragon (maszyny użytkowane amatorsko)
36 miesięcy dla wszystkich elektronarzędzi które zostaną zarejestrowane online na stronie www.hitachi-narzedzia.pl/gwarancja w terminie 30 dni liczonych od daty zakupu. Podstawą respektowania przedłużonej gwarancji będzie certyfikat rejestracji, oryginalna prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna oraz dowód zakupu.
3-letni okres gwarancji obejmuje w pełnym zakresie akumulatory i ładowarki będące elementem składowym prawidłowo zarejestrowanej maszyny
akumulatorowej.
2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:
model maszyny,
numer seryjny maszyny,
datę sprzedaży,
pieczęć punktu sprzedaży,
podpis klienta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, przy czym okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania maszyny w serwisie.
6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx  nr płatnika 9033.
7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.
8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;
uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
maszyna była demontowana lub naprawiana poza autoryzowanym serwisem;
10. Dla wszystkich elektronarzędzi w okresie trwania gwarancji przysługuje prawo do przeprowadzenia jednego nieodpłatnego przeglądu, przy czym przegląd jest nie obowiązkowy i jego niewykonanie nie będzie miało wpływu na długość trwania okresu gwarancji .
11. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).
12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu.
Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
Warunki gwarancji narzędzi spalinowych Hitachi
1. Narzędzia spalinowe HITACHI są objęte gwarancją na okres :
12 miesięcy – zakup na fakturę
24 miesiące  - zakup na paragon (maszyny użytkowane amatorsko)
2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:
model maszyny,
numer seryjny maszyny,
datę sprzedaży,
pieczęć punktu sprzedaży,
podpis klienta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, przy czym okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania maszyny w serwisie.
6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx  nr płatnika 9033.
7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.
8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: części układu tnącego, bębny z żyłką, prowadnice i łańcuchy, membrany gaźnika, świece zapłonowe, filtry, przewody itp. nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
9. W okresie gwarancyjnym do sporządzenia mieszanki paliwowej dla silników 2-suwowych należy stosować olej marki Hitachi (100ml. nr. kat. 931849 oraz 1l nr. kat  714819 lub 714813)
10. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;
uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
maszyna była demontowana lub naprawiana poza autoryzowanym serwisem;
11. Dla wszystkich narzędzi spalinowych w okresie trwania gwarancji przysługuje prawo do przeprowadzenia jednego nieodpłatnego przeglądu, przy czym przegląd jest nie obowiązkowy i jego niewykonanie nie będzie miało wpływu na długość trwania okresu gwarancji .
12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu.
Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.

Warunki gwarancji elektronarzędzi Hitachi

1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy – zakup na fakturę (maszyny użytkowane w rzemiośle oraz przemyśle)

24 miesiące  - zakup na paragon (maszyny użytkowane amatorsko)

36 miesięcy dla wszystkich elektronarzędzi które zostaną zarejestrowane online na stronie www.hitachi-narzedzia.pl/gwarancja w terminie 30 dni liczonych od daty zakupu. Podstawą respektowania przedłużonej gwarancji będzie certyfikat rejestracji, oryginalna prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna oraz dowód zakupu.

3-letni okres gwarancji obejmuje w pełnym zakresie akumulatory i ładowarki będące elementem składowym prawidłowo zarejestrowanej maszyny akumulatorowej.

2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.

3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.

4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:

model maszyny,

numer seryjny maszyny,

datę sprzedaży,

pieczęć punktu sprzedaży,

podpis klienta.

5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, przy czym okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania maszyny w serwisie.

6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx  nr płatnika 9033.

7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.

8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:

numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;

nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;

uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;

narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;

uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;

uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);

uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;

maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;

maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);

maszyna była demontowana lub naprawiana poza autoryzowanym serwisem;

10. Dla wszystkich elektronarzędzi w okresie trwania gwarancji przysługuje prawo do przeprowadzenia jednego nieodpłatnego przeglądu, przy czym przegląd jest nie obowiązkowy i jego niewykonanie nie będzie miało wpływu na długość trwania okresu gwarancji .

11. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.

UWAGA! Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.

 

Warunki gwarancji narzędzi spalinowych Hitachi

1. Narzędzia spalinowe HITACHI są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy – zakup na fakturę

24 miesiące  - zakup na paragon (maszyny użytkowane amatorsko)

2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.

3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.

4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:

model maszyny,

numer seryjny maszyny,

datę sprzedaży,

pieczęć punktu sprzedaży,

podpis klienta.

5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, przy czym okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania maszyny w serwisie.

6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx  nr płatnika 9033.

7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.

8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: części układu tnącego, bębny z żyłką, prowadnice i łańcuchy, membrany gaźnika, świece zapłonowe, filtry, przewody itp. nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

9. W okresie gwarancyjnym do sporządzenia mieszanki paliwowej dla silników 2-suwowych należy stosować olej marki Hitachi (100ml. nr. kat. 931849 oraz 1l nr. kat  714819 lub 714813)

10. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:

numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;

nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;

uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;

narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;

uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;

uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);

uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;

maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;

maszyna była demontowana lub naprawiana poza autoryzowanym serwisem;

11. Dla wszystkich narzędzi spalinowych w okresie trwania gwarancji przysługuje prawo do przeprowadzenia jednego nieodpłatnego przeglądu, przy czym przegląd jest nie obowiązkowy i jego niewykonanie nie będzie miało wpływu na długość trwania okresu gwarancji .

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.

UWAGA! Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.